Kolera i København

Weekendavisen den 3. april 2020.

https://www.weekendavisen.dk/2020-14/boeger/kolera-i-koebenhavn

Året er 1885, stedet er Almindelig Hospital, Amaliegade, København. Tredive år før dette fotografi blev taget, husede hospitalet byens fattigste og sygeste ofre for den store koleraepidemi, der i 1853 slog 5.000 københavnere ihjel. I Fra Piazza del Popolo (1866), den store debutroman af Vilhelm Bergsøe (1835-1911), underholder en gruppe kunstnere hinanden med erindringer i Rom, der er belejret – ikke af pest som i Dekameron, men af røvere – hinanden med erindringer. En af dem er fra Almindelig Hospital under koleraepidemien: ”Da Sygdommen vedblev at gjøre større og større Fremskridt, ansattes yngre Læger til Tjeneste ved Gjethuset, medens jeg som Candidat blev engageret til at gjøre extraordiriair Tjeneste som Choleralæge ved Almindeligt Hospital. (…) Man tænke sig Stuer saa overlæssede og stuvede, at Patienterne undertiden ikke havde hundredes Cubikfod Luft til at fylde deres Lunger med; man tænke sig denne Luft saa tung, saa stinkende og saa fortvivlet inficeret, at enhver Patient, som kom derind, døde; man tænke sig disse Dødsleier, hvor Hospitalet havde saa lidet af de nødvendige Requisiter, at Hovedpuderne ofte reves bort under de Døende, for at anvendes til de Nyankomne – og man faaer endda kun et svagt Billede af de Forhold, hvorunder vi virkede.”

NB: To af de indlagte læser bøger. Er barnehovedet i barnevognen ikke unaturligt stort? Bygningen blev revet ned i 1896.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *