Ø søges!

Weekendavisen den 5.mah 2017

Kommentar. Henrik Sass Larsen ønsker den australske asylmodel i EU. Men hvad svarer til Nauru og Papua Ny Guniea i Middelhavet?

Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen ønsker at beskytte den danske stamme mod indvandring udefra. Det sagde han i sin 1. maj tale, hvor han talte for, at Danmark skal efterligne Australiens asylpolitik. Hermed står Henrik Sass Larsen skulder ved skulder med Dansk Folkeparti, der har jublet over den australske model siden 2015, hvor vi første gang hørte om No Way-strategien, der går ud på at forbyde og forhindre flygtningebåde i at nå frem til den australske kyst.

”Det er min overbevisning, at vi skal gøre det samme i Danmark,” sagde Henrik Sass Larsen. Nu kommer der jo ikke mange flygtningebåde til Danmark, så jeg antager at han mener, at EU skal gøre det samme i Middelhavet, som Australien gør i Stillehavet og Det Indiske Ocean, og jeg kan godt se det besnærende i tanken, hvis man vil forhindre asylsøgere i at gå i land. Men helt så nemt er det ikke.

Den australske model går ud på følgende: For det første tvinges bådene med magt ud på havet igen. Afslaget på ophold i Australien er kategorisk for samtlige bådflygtninge.

For det andet er al asylcenterdrift og sagsbehandling flyttet til lande som Papua Ny Guniea og Nauru. Her drev Australien flygtningelejre mellem 2001 og 2008, og i 2013 blev metoden genoptaget. Ifølge de få rapporter fra flygtningelejrene på Nauru, som drives af private sikkerhedsfirmaer, udsættes asylsøgere for grove menneskerettighedskrænkelser, men vi ved ikke meget om detaljerne, fordi Australien forbyder besøg af delegationer og journalister.

For det tredje har Australien lavet aftaler med Papua Ny Guinea, Nauru og Cambodia om at de skal overtage de asylsøgere, der efter endt sagsbehandling rent faktisk får en form for opholdstilladelse. Ingen får asyl i Australien. Til gengæld er det muligt at søge asyl, hvis man kommer med fly, ligesom Australien stadig modtager kvoteflygtninge efter aftale med UNHCR.

Henrik Sass Larsen er helt på linje med alle partier til højre for hans eget. Udover Dansk Folkeparti, der er tilhænger af den australske model, har statsminister Lars Løkke Rasmusen tilsluttet sig tanken om, at EU skal afvise asylsøgere ved grænserne og tilgengæld oprette flygtningebyer på fastlandet i Nordafrika og Mellemøsten. Det samme mener Socialdemokraternes gruppeformand, som nu har en unik chance for at være den første til at konkretisere ideen, så den ikke bare står og flimrer som et luftkastel i ørkenvinden. Jeg har tidligere rettet spørgsmålet til statsministeren, der ikke har svaret, men måske har Henrik Sass Larsen bedre svar på rede hånd:

Hvis EU skal kopiere den australske model kræver det at vi kan finde partnerlande, der svarer til Nauru, Papua Ny Guniea og Cambodia? Lad os se, hvad Middelhavet har at tilbyde. Ø søges! Cypern ligger godt! Men øv, det er jo desværre et selvstændigt EU-medlem, så den går nok ikke. Samme problem med Malta, som ellers også ligger godt på ruten! De øvrige øer er alle græske, italienske og spanske, og der skal jo også være plads til os selv, når vi rejser på sommerferie. Nej, desværre, der er ikke rigtig nogle uselvstændige småøer, som vi kan bruge.

Så må vi til Afrika og Mellemøsten. Hvilke lande skal det så være? Hvem har den politiske stabilitet? Hvad skal det koste? Hvem skal have ansvaret for sikkerheden? Og skal vi i al fremtid drive flygtningebosættelser for hundredtusindvis af mennesker? I så fald vil der være tale om reel humanitær kolonisation af suveræne nationalstater. Med hvem skal vi indgå disse aftaler? Og hvad skulle guleroden være for dem?

Rent juridisk er der også det problem, at vi i Europa er forpligtet af Den Europæiske Menneskerettighedserklæring, som beskytter individets ret, også flygtninges. Sådan en erklæring kan godt nok være til besvær, og heldigvis for Australien har de ingen regional menneskeretskonvention at tage højde for. Men det har vi altså.

Ingen dansk politiker har endnu evnet at konkretisere ideen om den australske model eller forklare, hvordan den bliver operationel. Har Henrik Sass Larsen mon et bud?

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *