Daner vil Dannished!

Weekendavisen den 4. juni 2020

På fredag er det Grundlovsdag. I den anledning bringer vi to digte i erindring af vores to store Nobelprisforfattere, der begge beder udenvældsfjende forføje sig:

Henrik Pontoppidans ‘Rotter’ stod i Morgenbladet den 5. juni 1885. Her kunne man blandt andet læse:

Ubudne Gjæster — I skal føle det nu,
at hvad Fædrene glemte, kommer Sønner i Hu.

Ikke vil vi helme, og ikke faar de Ro,
før vi selv er Herrer i vort Fædrene Bo.

Himlen sender Væde, og Solen skinner hid.
Lad os rense vor Lade, mens det endnu er Tid
.

Johannes V. Jensens ‘Den Danske Gaard’ blev bragt i Politiken den 5. juni 1940 og optrykt i efterkristidsantologien Digtninge om Danmark 1940. Her kunne man blandt andet forvisse sig om, at ”Daner vil Dannished”, og gad vide om dette ord, dannished, er blevet brugt i litteraturen siden? Ordbog over det danske sprog oversætter dannished til bravhed, gævhed, retsindighed, belevenhed, høviskhed, vennesælhed, men også ‘mandigt ydre, smukt udseende’. Og så kan ordet også, ikke overraskende, betegne ‘danskhed’.

Et af Johannes V. Jensens vers lyder:

Det græder i Danmarks lyse Nat.
Danmark vor Moder sidder forladt-
Sent i Kulden sprang Løvet ud –
for hvem min Gud, skal nu Bøgen staa Brud?
Men hun, vor Moder, hæver sin Pande:
Agt mine Børn! Skaan mine Strande!

I dagens anledning spadserer vi en tur med Pontoppidan og Jensen og letter på hatten for Grundloven.

NB. Det var dengang, man gik med med hat og stok. Pontoppidan i 1937 på markvej, Jensen i 1932 på stenbro.