Tænkningens hjerne og sjæl

Weekendavisen den 30. august 2019.

N-ordet. Må en hvid professor citere en sort forfatter for engang at have brugt ordet ”nigger”?

Digteren og professor i litteratur ved New York-universitetet New School, Laurie Sheck, regnede ikke med at komme i problemer, da hun tilrettelagde et forløb for et hold afgangsstuderende i foråret. Men det litterære kursus i ‘radical questioning’ – om litteraturens evne til at stille spørgsmål ved tingene – skulle vise sig at blive en varm kartoffel på grund af den grasserende angst for sprogligt politisk ukorrekthed i den akademiske verden.

I forrige uge kunne magasinet Inside Higher Education fortælle, at Laurie Sheck i slutningen af juni var blevet indkaldt til et møde, hvor hun skulle forklare sig overfor universitetsledelsen, fordi der var blevet klaget over hendes forelæsning. Klagen drejede sig om hendes omtale af forfatteren og borgerretsaktivisten James Baldwin (1924-1987), der blev portrætteret i Netflix-dokumentaren I Am Not Your Negro af Raoul Peck (2016). Laurie Sheck havde sagt, at filmens titel var en justering af et berømt citat af James Baldwin: ”I Am Not Your Nigger”. Og så bad hun de studerende om at diskutere forskellen på de to ord, og hvorfor James Baldwin kunne tillade sig at bruge N-ordet, altså ‘nigger’, i sit essay ‘The Creative Process’ fra 1962, mens det er absolut no go for os andre.

Med til historien hører naturligvis, at James Baldwin var sort, mens Laurie Sheck formasteligt nok er hvid. Og i auditoriet var der en enkelt studerende – også et blegansigt – der mente, at Laurie Sheck ikke kunne tillade sig at udtale ordet ”nigger”, når hendes hudfarve ikke berettigede til det. Hun havde tidligere i sine studier fået at vide, at en hvid person aldrig måtte bruge N-ordet, ikke under nogen omstændigheder. Laurie Sheck svarede, at der fandtes afvigende synspunkter om det spørgsmål. ”Som forfattere er ord det eneste, vi har. Og vi må huske på, at Baldwin brugte ordet helt bevidst,” sagde hun.

Ikke desto mindre valgte den studerende at melde Laurie Sheck til universitetsledelsen, der på mødet i juni præsenterede hende for The New Schools politik om diskrimination, fortrolighed og beskyttelse imod hævnakter. Den blev hun bedt om at læse i sommerferien.

Sagen fik Inside Higher Education til at stille det oplagte spørgsmål, om et universitet virkelig skal iværksætte en undersøgelse af en forelæser, der har nævnt N-ordet i sin undervisning – ikke nedsættende, men i en akademisk kontekst. Samtidig gik både den amerikanske PEN-organisation og Foundation for Individual Rights in Education ind i debatten og opfordrede ledelsen på New School til helt at droppe sagen. Organisationen er bange for at undervisere med engagement i vanskelige politiske, sociale og akademiske spørgsmål kan risikere at blive underkastet undersøgelser og sanktioner.

”PEN har advaret universitetet om, at en sag mod mig ville være en krænkelse af en min akademiske frihed,” sagde Laurie Sheck tidligere i august til The Guardian. ”Hvis et universitet kan censurere en lærer, der citerer James Baldwin og diskuterer med eleverne – som selv er kommende forfattere – hvad det vil sige at ændre en ikonisk amerikansk forfatters eget ord, står meget på spil for folk over hele landet, der underviser,” sagde hun.

Laurie Sheck tilføjede, at hun har undervist på New School i tyve år, og at hun holdt sig klar til at begynde undervisningen, når ferien slutter sidst i august, men at hun endnu ikke havde hørt fra universitetet.

Men midt i august modtog hun så et meget formelt brev fra universitetets ledelse, der meddelte at de efter moden overvejelse havde konkluderet, at Laurie Sheck ikke havde overtrådt The New Schools politik imod diskrimination. Direktøren Geycel Best noterer i brevet, at åbne og ligefremme diskussioner om vanskelige emner og akademisk frihed altid har været en central del af universitetets mission, og at man stræber efter at skabe et uddannelsesmiljø, hvor alle kan indfri deres intellektuelle, kreative og professionelle ambitioner.

Dét bliver universitetsledelsen næppe uenige med professoren om. Efter frifindelsen sagde Laurie Sheck til The Guardian, at hun håbede at én ting stod klart efter denne sag: ”Universiteter skal være åbne overfor udvekslingen af og diskussionen om ideer og synspunkter, der trænger sig på uden at der er konsensus.”

Laurie Sheck mindede om, at James Baldwin havde skrevet, at kunstneren hverken kan eller må tage noget for givet, men må søge kernen i alle sager og afsløre de spørgsmål, som svarene skjuler. ”Det er en smuk tanke, der ikke kun gælder for kunstnere, men for at alle, der mener, at det at stille spørgsmål, er tænkningens hjerne og sjæl.”

Ifølge magasinet Inside Higher Education fortsætter Laurie Sheck nu på The New School, der indleder det nye semester i denne uge. Men selvom hun blev frikendt for videre tiltale, er hun tydeligvis ikke tilfreds med ledelsens håndtering af sagen. Hun konstaterer at universitetet ikke har fremsat en offentlig undskyldning, og kalder det ”foruroligende”, at The New School ikke benyttede sagen til at slå et slag for akademisk ytringsfrihed.

Laurie Sheck har på det bestemteste afvist en opfordring fra sin fagforening til at ændre i pensum, så kommende afgangsstuderende bliver sandsynligvis også konfronteret med det forbudte ord.

PS. Om James Baldwins egen relation til The New School kan tilføjes, at han ifølge skolens historikere måske, det kan ikke bevises endegyldigt, fulgte en skriveworkshop på universitetet og en skuespillerkursus med Marlon Brando som lærer tidligt i 40’erne.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *