Undskyldning udbedes

Kommentar i Weekendavisen den 15. juni 2007.

Kommentar. Peter Skaarup lyver, bagvasker og injurierer i debatten om de unge autonome.

Husker De Aktionsgruppen Grænseløse Beate? Det var den, der for to år siden tog ansvaret for brandattentatet mod integrationsminister Rikke Hvilshøjs bil på privatadressen i Greve. ”Vi vil ikke undskylde, vi vil handle. Vi vil ikke passivt se til mens det officielle Danmark udøver sin racistiske flygtningepolitik. Derfor handler vi nu,” stod der i den mail, som gruppen sendte til flere aviser.

Om man var enig eller uenig i regeringens flygtningepolitik, var man nødt til at fordømme aktionsgruppen uden forbehold. Vold, hærværk og livsfarlige attentater kan aldrig være en legitim aktionsform i et demokrati, tværtimod kan det kun true demokratiet, dels fordi volden kortslutter al dialog, forhandling og civiliseret uenighed, dels fordi den presser samfundet til at overvåge og indskrænke borgernes frihedsrettigheder. Politisk vold skaber anti-demokrati, ikke andet.

Det var derfor foruroligende udtalelser fra det yderste venstre, der i ugens løb nåede forsiderne på Politiken og metroXpress: Attentater, kidnapninger og våben opfattes af nogle som helt legitime midler i kampen mod det etablerede samfund. Men det er der jo ærlig talt ikke noget nyt i – læs bare Peter Øvig Knudsens berømmede bog om Blekingegade-banden.

Radikaliseringen er tilsyneladende taget til efter ydmygelsen af de unge på Jagtvej. Det mener i hvert fald Politiets Efterretningstjeneste, som vi må formode har fingeren på pulsen. Det, der blandt pæne, borgerlige mennesker ses som en rømning af et hus, der var besat af aktivister uden ejendomsret til bygningen, huskes af de unge som en brutal rydning med militærets hjælp og til fordel for en intolerant sekt. Og blandt en militant fraktion, er der tilsyneladende stemning for at tage skrappere midler i brug for at trænge igennem med krav til politikerne, selvom jeg har svært ved at forestille mig, at Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund – der altså mener at det er ok at bruge våben imod magten, blot det ikke er masseødelæggelsesvåben, der skader arbejderklassen selv – virkelig skulle være en del af det anarkistiske Ungdomshus-miljø.

Det er fristende at affeje truslen som en retorisk optrapning uden vægt, ikke mindst fordi de to aviser kun har præsenteret få og vage kilder. Men man må huske, at brandattentatet mod Rikke Hvilshøjs bil fandt sted i ”fredstid”, hvor Ungeren slet ikke var til debat, og at politiet stadig ikke har formået at afsløre hvem Aktionsgruppen Grænseløse Beate er. Der er altså politiske attentatfolk på fri fod derude. Det gør kun de venstreradikale udtalelser så meget desto mere uheldsvangre, for hvad er næste niveau? Det spørgsmål må vi overveje, idet vi ser bort fra konspirationsteorien om at gerningsmændene er højreradikale, der vil bringe de venstreorienterede i fedtefadet.

Det er med god ret, at de venstreorienterede unge frustreres over et samfund, hvor politikerne svigter og kapitalen sætter kulturel mangfoldighed skakmat. Men det er ikke med god ret, at de optrapper kampen med iskolde, revolutionsromantiske fantasier. At vi i Danmark åbenbart er ved at udklække vores egne små home grown terrorists vidner om, at vi ikke har fået formidlet demokratiets lyksaligheder til alle. Vi har simpelthen ikke integreret vores egne unge i demokratiet. Det ser nemlig ud til, at der er marginale grupper på både højrefløjen, venstrefløjen og blandt religiøse fanatikere, der agter at krænke retssamfundet og true det med vold indefra. Antidemokraterne kommer ikke kun udefra. De er hjemmelavede danskere.

Unge revolutionære kan ikke tales til fornuft. Vi ved jo udmærket hvor mange af dagens højreorienterede meningsdannere, der var yderligtgående venstrefløjsfolk som unge, og måske er tiden den eneste faktor, der kan vinde revolutionære for demokratiet. Alligevel er det nødvendigt, at alle partier, og ikke mindst Enhedslisten, der nødvendigvis må stå de radikale autonome nærmest, tager massivt afstand fra vold som politisk våben og opfordrer de unge til at kæmpe demokratisk – hvilket også vil sige, at politikerne må tage ungdom og marginalkultur alvorligt.

I november 2006 skrev jeg her i avisen en kommentar, hvor jeg kædede Dansk Folkeparti sammen med et brandattentat mod Islamisk Kulturcenter. Brandstifterne får deres gerninger legitimeret af partiets udtalelser om muslimer, skrev jeg. Jeg skrev på grundlag af en udtalelse fra chefkriminalinspektør Per Larsen, der omtalte ildpåsættelsen som racistisk. Men ups, han tog fejl, og det gjorde jeg også. Gerningsmanden viste sig at være en psykisk syg iraner. Naturligvis måtte jeg undskylde, og lige siden har jeg været ekstra varsom i debatten.

I denne uge hørte jeg så formanden for folketingets retsudvalg, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, der i P1 Debat sagde om mig, at jeg ”blåstempler og tilskynder” volden, og at jeg ”støtter vold og tankerne bagved”. Intet mindre!

Nu tror jeg nok, at han forvekslede mig med min bror, men pyt nu med det, for under alle omstændigheder er der tale om en grov, uvederhæftig og løgnagtig beskyldning. Allerede i december 2006, da der første gang var gadekampe ved Ungdomshuset, vendte min bror og jeg os i en fælles kronik her i avisen i umisforståelige vendinger imod vold som politisk middel.

Vi skrev: ”Den sunde og uvoldelige subkultur er pinedød nødt til at fjerne sig fra de voldsfikserede politiske hooligans. Den store gruppe af gode, unge mennesker, der blot vil dyrke deres subkultur i fred, må gå deres egen vej, sørgmodige over at miste Ungeren, men stolte og glade over at fravælge volden. Derefter må de unge – støttet af kommunen og den private fond – skabe et nyt sted, hvor man kun kaster med ord og ikke med brosten. De vil savne Jagtvej 69, men de kan tage det gode af stedets ånd med sig. Resten må de vende ryggen. (…) Den eneste holdbare vej væk fra gadekrig, går derfor via de unges egen beslutning om at afstå fra vold (og eventuelt benytte civil ulydighed). Afgiv huset og skab et nyt sted i en ånd, der kan være nok så alternativ og autonom, men absolut uvoldelig.”

Kære Peter Skaarup, mener du stadig at vi blåstempler og tilskynder til vold? Er du klar over at du beskylder os for en straffelovsovertrædelse? Er du klar over at du lyver, bagvasker, og radikaliserer debatten? Der må da vist være en uforbeholden undskyldning på vej.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *