Kom ned på torvet, det er her vi handler

Interview i Weekendavisen den 16. marts 2007.. Samfundssyn og samfundssind. Som departementchef var Knud Larsen helt tæt på de politiske beslutninger. I dag bruger han sit otium til bestyrelsesarbejde. Emnerne er bl.a. miljø, flygtninge og koldkrigsforskning. Tre af de mest markante debatemner i det politiske opgør siden regeringsskiftet i 2001, samles i dag på én […]