Baronessen på finansloven

Weekendavisen den 9. september 2022

Kommentar. Når krybben er tom bides hestene. Men ingen kulturpolitiker bør kunne lægge navn til en lukning af det museum, der formidler Karen Blixens liv og forfatterskab.

Karen Blixen Museet figurerer ikke i regeringens udspil til kommende finanslov. Skulle loven blive vedtaget som forslaget ser ud, vil det verdensberømte forfatterhjem på Rungstedlund derfor være truet på sit liv.

Der er naturligvis tale om en fuldblodsskandale i den danske litteraturhistories, kulturhistories og personalhistories verden. Karen Blixen er immervæk den danske litteraturs tredjestørste internationale superstjerne efter de gamle guldalderdrenge, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard (hvis jordiske efterladenskaber man ikke engang udstiller længere på Københavns Museum, ak ja).

Man skal godt nok være en både kæk, kæphøj og kulturløs kulturminister for lukke det historiske hus. Ikke desto mindre har Ane Halsboe-Jørgensen (S) valgt ikke at forlænge det statslige driftstilskud på tre millioner kroner, som politikerne enedes om i 2019.

I det finanslovsforslag for kulturen, som ministeren kalder ”stram og ansvarlig”, er Danmarks nok vigtigste litteraturhistoriske museum simpelthen ikke blevet prioriteret, hvilket jo er plat uforståeligt. Det sagt uden et ondt ord om de museumsinstitutioner, der får videreført en bevilling, der eller står til at udløbe: Den Gamle By, Gammel Estrup, Dansk Jødisk Museum, Arbejdermuseet, Regan Vest, Bornholms Museum, Fregatten Jylland m.m. Ej heller et ondt ord om at der er afsat penge til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Det manglede bare.

Når krybben er tom bides hestene. Men ingen kulturpolitiker bør kunne lægge navn til en lukning af det museum, der formidler Karen Blixens liv og forfatterskab. Men hvor skal redningen mon komme fra?

I hvert fald ikke fra Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, der har varslet at hun vil skære 800 millioner kroner væk fra kulturlivet for at hæve kørselsfradraget i provinsen. Men det kan jeg, der bruger cyklen når jeg skal fra den ene fine salon til den anden i hovedstaden, ikke rigtig bruge til noget. Og det kan Inger Støjbergs gamle partikammerater fra Venstre heller ikke.
Således går Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne den stikmodsatte vej. De vil nemlig tilføje en ekstra milliard til kulturlivet, hvilket er nye boller på suppen i forhold til Lars Løkke Rasmussens tid som statsminister.

Samtidig er det parti, som han og Inger Støjberg udspringer af, Venstre, også parat til mere kultur. Forleden kunne Politiken citere Jan E. Jørgensen for at partiet er blevet mere ”optaget af kulturen”, og efter ”nogle store interne debatter, og vi er blevet enige om at satse mere på kulturen”. Læg dertil, at De Konservative er ”forargede” over fravalget af Karen Blixen Museet, at De Radikale vil have en permanent løsning, så museets drift ikke altid skal være til diskussion, og at Ida Auken som socialdemokratisk kulturordfører siger, at partiet gerne vil lytte til støttepartierne, ”hvis de finder museet vigtigt”.

Når man lægger disse politiske signaler sammen, er Karen Blixen Museets overlevelseskrise næppe reel. Der vil blive fundet en løsning. Borgerlige og liberale politikere, der respekterer kunstnerisk kvalitet og kender værdien af kulturhistorisk formidling, vil presse fodslæbende socialdemokrater i den nødvendige retning. Og museet selv har allerede leveret de nødvendige data: Med en driftsstøtte på tre millioner kroner har man skaffet indtægter for op mod 4,5 millioner kr. Støtten via finansloven gør det altså muligt for museet at skaffe fondsmidler til ca. 100 årlige litteraturarrangementer m.m., hertil skolebesøg og vedligehold af parken, som Karen Blixen sikrede som fuglereservat for at trækfuglene ikke skulle komme hertil og finde asfalt og fliser, hvor der før var skovbund. I netop dette reservat blev baronessen selv begravet, og i onsdags markerede museet 60 året for hendes død.

I 1959 blev Rungstedlundfonden etableret via en pengeindsamling, som Karen Blixen foranstaltede i en radiotale. Hun anmodede enhver med interesse for fredning og bevaring af særlige værdier om at stå hende bi. I dag er situationen den, at Rungstedlund er hjemsted for et forfatterskab i verdensklasse og et forfattermuseum i særklasse. Men hvem vil nu stå Baronessen bi? Socialdemokraternes kulturpolitik spiller fallit, hvis ikke dette unikke sted bliver bevaret og sikret.

For god ordens skyld: Jo, jeg har lejlighedsvis samarbejdet med museet og jeg vil gerne kunne gøre det igen.