Hvem vidste hvad?

Weekendavisen fredag d. 18. juni 2021

Historikerstrid. Norske forfattere og historikere skriver bøger, modbøger og responsbøger i vigtig debat om deportationen af de norske jøder.

Da den norske forfatter og kommentator Marte Michelet i 2018 udgav bogen Hva visste hjemmefronten? udløste hun en voldsom historikerstrid om Norge under den nazistiske besættelse, og i denne uge er striden trådt ind i en ny fase.

I bogen fremførte Marte Michelets en række pointer og påstande, som aldrig før havde haft en plads i den norske historieskrivning. Kort sagt skrev hun, at hjemmefronten – som er et bredere begreb på norsk, end på dansk, nærmest en samlebetegnelse for det civile samfunds, myndighederne og modstandsbevægelsen – kendte til nazisternes planer om at deportere landets lille jødiske menighed, men ignorerede det. Desuden blev de få jødiske flygtninge, som blev hjulpet til Sverige, afkrævet betaling, mens ikke-jødiske norske flygtninge blev smuglet over grænsen ganske gratis. Ialt 773 norske jøder blev deporteret til kz-lejre. Kun 38 overlevede.

Hva visste hjemmefronten? skabte stor opmærksomhed og blev af de norske boghandlere belønnet som årets bedste faglitterære bog i 2019. Men i 2020 satte tre historikere et modangreb ind mod Marte Michelet.

Bjarte Bruland og Mads Tangstuen, henholdsvis forhenværende og nuværende faglig ansvarlig ved Jødisk Museum i Oslo, og Elise B. Berggren, der endnu ikke havde afsluttet sine universitetsstudier, udgav sammen Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten? Med beskyldninger om, at Marte Michelet citerer ude af kontekst og kun bruger de kilder, der understøtter hendes egen konklusioner.

I avisinterviews og kronikker afviste Marte Michelet de tre historikeres kritik, men i februar i år erkendte hun i Bergens Tidende, at hun havde begået visse fejl, blandt andet havde hun ikke belæg for at skrive, at to navngivne medarbejdere i et transportfirma kun var drevet af profit, når de hjælp jøder til Sverige. Hun indrømmede også, at hun havde forvekslet to personer med samme fornavn: ”Her har jeg lavet en fatal fejltolkning. Efterkommere har gjort mig opmærksom på, hvordan det egentlig hænger sammen. Fejlen er rettet i den seneste udgave, men jeg har også behov for at beklage dette offentligt. Begge disse beklagelser burde været kommet tidligere.”

For tre uger siden kom historikeren Espen Søbye, der hele tiden har støttet Marte Michelet, Hva visste hjemmefronten? til undsætning med en modbog til modbogen fra Bjarte Bruland, Mads Tangstuen og Elise B. Berggren. Hans bog hedder Hva vet historikerne? og den drejer skruen endnu et nøk ved at gå til angreb på den historiske metode, som de tre historikere anvendte, da de kritiserede Marte Michelets historiske metode.

Dagbladets anmelder Marius Wulfsberg skriver: ”I højere grad end hvad der var tilfældet med de tre historikeres bøger, kaster Søbye også nyt lys over deportationen af de norske jøder, varsler og hvilken rolle hjemmefronten spillede. Ganske vist bliver hans overvejelser til tider overdrevent omstændelige, og enkelte af hans diskussioner af metodiske spørgsmål lidt vel akademiske. Men Hva vet historikerne? er et yderst vigtigt, veldokumenteret og tankevækkende bidrag til forståelsen af deportationerne og jøderne og hjemmefrontens rolle.”

Og nu træder Marte Michelet så igen selv ind på scenen. Hverken de tre historikeres bog eller søgsmål fra efterkommere af de norske modstandsfolk har fået skovlen under hende. Hun har gennem det seneste halve år arbejdet på at give svarbogen svar på tiltale, og i lørdags kunne norsk Gyldendal så meddele, at svaret, der skulle bringes som essay i tidsskriftet Prosa, nu er det svulmet op til fuld boglængde. I pressemeddelelsen skrev forlaget, at bogen ville udkomme som e-bog i denne uge, og som rigtig bog i slutningen af juni. Den får titlen Tilsvar. Svar på motboken til Hva visste hjemmefronten?

”Jeg er sikker på at udgivelsen vil ændre meget af debatten. Det har været et tidskrævende, men også inspirerende arbejde,” siger forfatteren. Og hendes forlægger, Reidar Mide Solberg, supplerer:

”Dette er på alle måder en usædvanlig udgivelse, det er jo en tydelig respons på modbogen. Vi har ønsket at følge tempoet i debatten i medierne, men samtidig har det været vigtigt at være grundig med svaret på den kritik som Berggren, Bruland og Tangestuen har fremført. Det handler om hvordan vi skal forholde os til centrale spørgsmål, der er knyttet til vores historie.”

Foreløbig består debatten i bogform altså af den oprindelige bog af Marte Michelet, Hva visste hjemmefronten?, modbogen af Bjarte Bruland, Mads Tangstuen og Elise B. Berggren, Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?, modbogen til modbogen af Espen Søbye, Hva visste historikerne? og responsbogen Tilsvar. Svar på motboken til Hva visste hjemmefronten? af Marte Michelet til modbogen af Bjarte Bruland, Mads Tangstuen og Elise B. Berggren.

Samtidig arbejder Marte Michelet nu på en ny udgave af Hva visste hjemmefronten?, hvor alle fejl er rettet og nye oplysninger er tilføjet. Bogen udkommer i efteråret 2022, måske med nye modbøger og responsbøger i kølvandet.