Tyven og ministeren

Weekendavisen den 11. september 2020

Lad os synke ned i den dybe armstol og dvæle ved læsningens glæder sammen med den socialdemokratiske Hans Hækkerup, justits- og indenrigsminister (1907-74), ikke at forveksle med hans nevø og navnebror, forsvarsministeren (1945-2013). Her er det op mod jul i 1955, hvor Hans Hækkerups hjemmelæsning hverken er lovudkast eller cirkulærer. Nej, ministeren skal tage stilling til anderledes saftige sager. Skal den franske forfatter Jean Genets (1910-86) selvbiografiske roman Tyvens dagbog underkastes censur på grund af dens utilslørede beskrivelser af livet under bøssebæltestedet, eller skal den have lov at passere af kunstneriske årsager? Da justitsministeren satte sig til rette i hjemmets læsekrog den 19. december, sagde han, at romanlæsningen jo nok ville spolere hans juleferie, men ikke desto mindre nåede han allerede den 22. december frem til, at romanen var ”litteraturpræget”, og at forfatterens ”intentioner ikke blot var pornografiske”. På dette tidspunkt er der endnu tolv år til lovliggørelsen af skriftlig pornografi, men Tyvens dagbog slap altså gennem nåleøjet, og julefreden kunne sænke sig over både Hans Hækkerup og Hans Reitzel, den vovede forlægger, der ofte skubbede til grænserne for den bornerte smag. For et par år siden udkom romanen i nydansk oversættelse ved Niels Lyngsø, og på hans hjemmeside finder man en interessant tekst, Tyvens dagbog – oversætterens eftertanker, om forfatterens og romanens trodsige og skramlede tilblivelses- og udviklingshistorier med mod nutidens klassikerstatus. Så hen i lænestolen og frem med romanen og cigaren!

NB: Meget passende spørgsmål til netop denne roman: Hvad var det Sigmund Freud (angiveligt?) sagde: ”Sometimes a cigar is just a cigar!”