I Sørens stuer

Weekendavisen den 28. august 2020

Kender De det? Man spadserer forbi et hus med en mindeplade på facaden: Her blev digter dit og dat født i syttenhundredehvidkål (det er nemlig mest mænd, der bliver betænkt med mindeplader). Og så tænker man: Gad vide, hvem der mon bor i de stuer i dag? Hvad sker der der, hvor Øhlenschlæger, Kierkegaard, Andersen, Brandes, Pontoppidan, Nexø osv. tænkte og skrev? Man burde jo gøre som fotografen Hakon Nielsen-Edsberg (1902-82), der i 1943 fik en fremragende idé. En februardag lokaliserede han Søren Kierkegaards (1813-55) boliger i København (i hvert fald nogle af dem, han flyttede jo tit), og opsøgte stederne for at se, hvem der nu holdt til i filosoffens gamle stuer. Desværre følger der ingen præcise angivelser af gadenavne med fotografierne, så vi ved ikke på hvilke adresser der, dengang under besættelsen var henholdsvis lægekonsultation, jordemoderklinik (måske på samme adresse?) og systue. Men tænk engang – at få sin galdestensdiagnose, svangerskabsundersøgelse eller omforandring af en vinterfrakke ordnet i selveste Søren Kierkegaards stuer…

NB: Københavns Bymuseum har ved den nylige flytning til nye lokaler nedlagt mindestuen med Søren Kierkegaards skrivepult, pibe, tekop og Regines forlovelsesring. Gad vide hvor det nu er sat på depot?