Kasper Nørgaard Thomsen: Idioteque

Anmeldelse i Weekendavisen den 29. august 2008.

Dystopi. Velkommen til Kantonen, samfundet der begynder hvor demokratiet gav op, og hvor svage mænd vil have stærke ledere.

Valby-visionen

I en fremtidsagtig nutid eller nutidsagtig fremtid, under alle omstændigheder i en ikke nærmere bestemt efterkrigstid, træder en ung mand ind i Kantonen, et arbejdsfællesskab af en slags, der befinder sig i et industrikvarter i Valby, Købehavn. Den unge mand, fortælleren, er gået i stå i tilværelsen, og hans far tager ham ud af samfundet og får ham ind i Kantonen. Først dalrer han rundt uden at lave noget, mens han kikker skævt til en gruppe mennesker, der sidder i en meditativ cirkel og laver – ingenting. De indomsiggrebne, kalder han dem, og deres cirkel omtaler han som meuten (efter ordbogsopslag fandt jeg ud af, at det betød et kobbel hunde til parforcejagt). I Kantonen får han beskæftigelse som pæremand, men avancerer på til afhugger, og da afhuggernes formand Larsen sætter sig i spidsen for et blodigt oprør, bliver alle pæremændene slået ihjel. Afskummet fortjente det, siger formand Larsen i en tale, hvor han udråber Oprørskommunen. Han har bådet studeret aristokrater og socialister, og nu tager han hvad han kan bruge, og forener det i god retorik. De underordnede kvitterer med at synke hengivent i knæ og på skift sutte på hans pik.Overnight Shipping Xanax
Xanax Use During Pregnancy
Xanax And Prgnancy
Xanax Nrop
Tranax Xanax
Valium For Cats
Online Pharmacy Tramadol Sales
Ambien Legal
7 Ambien Cr Day Free Trial
Ambien Cr Eye
Ambien Cr Doses
Order Valium On Line
Xanax Cod Only
Ambien And Addicts
Ambien As A Sex Drug
Valium Like Drugs
Actos Ambien Best Sleep Aids Com
Ambien And Hallucinations
Mixing Antabuse With Xanax
Xanax Pneumonia Breathing Contraindications
Ambien False Positive
Ambien Effects Long Side Term
Tramadol And Overnight
Tramadol For Feline
Ambien To Get High
Ambien And Klonopin
Generic Ambien Zolpidem
Xanax Weight
Xanax Vs Valuim
Xanax Helps My Off Balance Feeling
Ijijiji Xanax
Tramadol Hcl Medication
Recommended Online Pharmacy Adipex Amp Xanax
Tramadol Hydrochloride Pill Id
Ambien Liver
Buy Ambien Cr Online No Rx
Xanax Suicide
Xanax Underground
Xanax 25 Mg
Is Valium Controlled Substance
Can Valium Be Taken For Anxiety
Ambien Trip Stories
Xanax Herb Works As Good
Ambien At
Tramadol For Pets
Klonopin Or Xanax
Online Ordering Tramadol
Xanax Bars Pics
50mg Hcl Tab Tramadol
Ultram Ultram Tramadol Hci Tablets
Cheap Valium Fast
Can Ambien Cause Joint Inflammation
Ambien Anxiety
Adderall Xanax Combo
Ambien Causing Gastric Ulcers
Ambien Cr Rebate Form
Ambien Tabs Hep C
Buy Valium
Ambien Cr Take With Maoi
Ambien Patient Assistance Program
Tramadol Helps Withdrawal
Buy Xanax No Script
Xanax Street Price Value
Tramadol Hexal
What Do Xanax Pills Look Like
Xanax Family
Xanax At Mexican Pharmacies
Cheap Ambien Prescription
Can Kids Take Tramadol
Does Ambien Work
Effects Long Term Xanax
Tramadol With Suboxone
Xanax Use
Valium Prozac
Valium Effective Time
Greenstone Tramadol
Xanax Alprazolam Cheap Mexico Brazil
Tramadol Shelf Life
Valium Rehab
Off Shore Valium
Ambien Saturday Delivery
Tramadol By Teva
Information On Side Effects Of Tramadol
Ambien Oral Ingest Time
Ambien Benzodiazapine
Tramadol 616
Tramadol Next Day
Help I Am Withdrawing From Tramadol
Cheap Membership No Valium
Long Term Use Of Xanax
Sobriety Xanax
Ambiens Cistern
Order Xanax Order
Medical Journal On Ambien
Valium Onset Peak Duration
Tramadol Cash On Delivery
Valium Causes You To Lose Weight
Ambien Side Effects Tinnitus
Get Tramadol Online
Xanax Drug Testing
Prices For Sleep Aid Ambien
Gnc Valium
Symptom Withdrawal Xanax
Valium Without Prescription Valium
Buy Tramadol C O D
Ambien Heavy Dosage
Chemical Name For Xanax
15 Mg Xanax Tid Overdose
Ortho-evra Patch Tramadol Renova Stimula
Valium Recipie
Valium Withdrawal Symptom
Ambien And Pain Killers
Ambien Zolpidem India
Buy Cheap Online Tramadol
Site Tramadol
Commercial Name Of Ambien
Average Valium Dosage Per Day
Buying Valium Pharmacy Online
Mixing Xanax And Methadone
50mg Capsule Hydrochloride Tramadol
Day Delivery Online Consultation Ambien
Ambien Buy Cr Prescription Us Without
10 Castellanos Rosario Valium
Safe Ambien Alternative
Ambien No Rx
Injecting Shooting Up Xanax
Tramadol Online Overnight Shipping
Opiate Withdrawal After Tramadol
Natural Valium
U S A Online Xanax
Zolpidem Sleeping Pills Buy Ambien
Ambien 10mg Ambien
Ambien Ambien A A Target
Zoloft Xanax
Tramadol Hydrochlorothiazide
Xanax Anxiety Packge Insert
Ambien Shipped By Fed X
Dog Xanax Overdose
Tramadol Fraud
Medical Information Tramadol Withdraw
Ambien C
Long Term Use Xanax
Buying Ambien Cr
Xanax And Toxicity
What Ambien Look Slike
Tramadol Ultram Opiate Drug Testing
Tramadol For Vicodin Detox Message Boards
Order Tramadol Overnight
Can My Dog Take Xanax
Tramadol Active Ingredient
Tramadol Hydrochloride Capsule 50mg
Xanax And Heart Problems
Buy Tramadol Hcl
Drug Store Cost For Tramadol
Buy Xanax Online Best Price
Generic Valium
Facts About Valium
Fda Ban On Ambien
Phentermine And Xanax
Cheap Online Pharmacies Xanax
Xanax Providers
Ambien 15mg
You Can Dissolve Tramadol For Injection
Tramadol Hlc
One Day Delivery Xanax
Ambien 2b Addiction
What Is The Structure Of Ambien
Xanax Online United States
Ambien Cr Cut In Half
Pictures Of Pharmecuetical Drugs Valium Zanex
Muscle Spasm Valium
Buying Ambien Online
Site Valium
Ambien Prescription Drug Price For 5mg
Buy Xanax Overnght
Xanax Metabolish Rate
Xanax Money Order
Lorazipam Xanax Benzos
Tramadol Tabs
Generic Drugs Generic Equivalent For Valium
Search Xanax
Buy Xanax Us Pharmacy
Tricare Formulary Ambien
Ambien Cr And Liquor
Sleep Patterns2c Ambien
Xanax Xr .5 Mg
Ambien Increase Appetite
Delivery Cheapest Xanax Overnight Fedex
10mg Ambien Zolpidem
Subutex And Xanax
Tramadol Hcl For Dogs Reactions
Xanax Uk Xanax Alprazolam Zanax
Picture Identification Of Xanax
Xanax How Long In Your System
Valium Vs Haldol For Sleep
Adderal Valium
Tramadol Interferon
Ambien Buy Ambien Online Imc Print
What Does Xanax Do When Sniffed
Dosage Tramadol In Veterinary Medicine
Ordering Prescription Xanax Online
Bar Money Only Order Xanax
Tramadol Prescriptions Priority Overnight
250 Tramadol
Tramadol Withdrawal From
Buy Xanax With Perscription
Washout Rate For Valium
Buy Xanax Cod
Inner Ear And Valium
Kaiser Permanente And Tramadol
Ambien Cr Adverse Side Effects
Xanax Detection In Urine
Tramadol Cheap
Pictures Of Tramadol
Tramadol Drug Class
Valium For Fear Of Flying
Diazepam T Quil Valrelease Valium
Ambien And Hives
Breast Feeding While Taking Xanax
Does Tramadol Reduce Inflamation
20 Mil Valium
Discount Valium Online Discount
Ambien Benefits Side Effects Risks
No Insurance Tramadol
Which Is Stronger Tramadol Or Percoset
Ambien Canine Interaction
Xanax Overdose Signs
Pain Medications Tramadol
Xanax Addiction Withdrawal
Valium Haloperidol
Tramadol Buy Online
S Lja Valium
Attorneys Dui Ambien
Zolpidem Generic Ambien Fucked Up
Xanax Prolactin
Active Ingredients In Ambien
Ambien Used As A Sedative
Pharmacy College Buy Tramadol
Pharmacy College Tramadol
Tramadol Addictio
Valium Vs Triazolam
Cheap Tramadol Overnight Saturday Delivery
Valium Is Making Me Severely Depressed
Flexeril And Xanax
Slang Name For Xanax
Xanax For Neuropathic Pain
Does Xanax Help Perimenopause Anxiety
Miken Softball Bat Buy Tramadol
Valium C O D Overnight Delivery
Ambien Cr Overnight Delivery
Tramadol Overnight Cod
Order Xanax Overnight Shipping
Tramadol 180 Saturday
Effects Xanax Bars
2006 Followup March Post Tramadol
Buy Xanax Prescription Online
Children Taking Ambien
Are Valiums Like A Truth Serum
Taking Suboxone Xanax
Cheap Tramadol
1 Buy Cheap Tramadol
Buying Ambien
Nexium Vaniqa Xenical Tramadol
Tramadol Bill Me Later
Tramadol Pain Medicine
Xanax With 5htp
Tramadol Hydrochloride And Acetamin
On Line Prescription For Xanax
Xanax Drug Effect
Equivalent To Xanax
Ambien Yellow Pills
Xanax Metabolite Alkaline
Ambien And Official
Tramadol Online Om
Valium Dogs
Tramadol Cheapest Online
Australia Ambien
Buy 2 Mg Xanax Bars
Ambien Trazadone
Xanax Withdrawal
Cocaine Ambien
Valium And Aliquot
Affect Boards Side Valium
Tramadol Tablets 50 Mg Contraindications
377 Tramadol
Xanax Discounted
Tramadol Cheap Online
Xanax Erectile Dysfunction
Ambien Medications
Generic Of Xanax
Xanax History
Buy Xanax Fedex Delivery
Xanax How To Enjoy
Ambien Active Ingredients
Ways To Abuse Xanax
Ambien Drug Effects
Buy Without Prescription Valium
Parenteral Ambien
Fear Flying Xanax
Bust Xanax Alprazolam Florida Train Michael

Pæremand? Afhugger? Forvirret? Fortvivl ikke, der er alligevel ingen hjælp at hente. Kasper Nørgaard Thomsens Idioteque forklarer en del, men spekulerer i forvirring, og hvorfor ikke? Tiden er forvirret, menneskeheden er forvirret, fremtiden er forvirret, og selvom romanen her bl.a. viser, hvordan forvirrede mennesker efterstræber nemme løsninger på komplicerede problemer, er og bliver forvirringen et livsvilkår. Således også for de læsere, der giver sig i kast med denne bogsæsons måske sorteste og mest foruroligende roman.

Formand Larsen har en vision, og som så mange andre mænd i historien, har bevist, så beror magten hos den, der kan definere visionen. Han slår fast at pæremændenes død var naturens lov (har man ligesom hørt det før?), og da han indser, at visioner må påberåbe sig store, nye begyndelser, gjalder han sit budskab ud: ”Hus, siger han. Rum, siger han. Tvær-tid, siger han. Beklemthed, siger han. Fælder en tåre. Så knalder han næven i jorden. Fejer jorden. Så hikker han, så begynder han at spytte med bogstaver – i begyndelsen giver det ikke nogen mening, men efterhånden får han sig sporet ind på noget: valdhornet, Wahnsee, Walden, vigør, Valby!

Ja! Valby! Derpå: Hannover. Hikke. Huset. Haven. Hamstring. Ja! Hallen. Valby-Hallen! Det er her kommunen skal trives. Det er her vi skal leve sammen, det er herfra det nye liv skal begynde. Da netop samfundet, som vi hader, siger formanden, har koloniseret space godt og grundigt med lurendrejerier og mærkelige abstrakter, små må vi undslippe i den mørke muld. Under Valby-Hallen! Og hvis nomaderne bor der, slår vi dem ihjel.”

Afhuggerne hujer og jubler. Fjenden er defineret, visionen er formuleret, den stærke mand har talt. Totalitarismens eksempelsamling i verdenspolitik og litteratur er uendelig, og her får vi endnu et eksempel på, hvordan grupper antager den identitet, som deres leder skænker dem. Kasper Nørgaard Thomsen har et skarpt blik for menneskementaliteten, flokken overfor individet, og i lederens retorik, kan alt bruges til forførelse, fra Wahnsee, hvor jødeudryddelserne under nazismen blev planlagt, over Walden, hvor eneboeren H.D. Thoreau isolerede sig – til Valby.

Hvad der videre sker i Kantonen, skal jeg ikke ind på her. Vi skal dog have med, at kollektivets storskærm er det eneste sted, hvor man kan se Asger Jorns berømte maleri Stalingrad, eller Stedet som ikke er, eller Modets gale latter. Fortællerens far har i sin tid kæmpet ved Stalingrad (hvordan det så hænger sammen), og maleriet forbliver det helt centrale symbol på menneskelighed i en umenneskelig tid.

Idioteque beskriver folkemordets psykologi, den autoritære og totalitære fristelse, og den ansvarsfrihed, der ligger i blind lydighed. Fortælleren er kommet til Kantonen fordi han ikke kan tåle friheden længere, siger han, og da han bliver en del af formand Larsens opgør, finder han endelig et fællesskab, der gør ham fri på den rigtige måde. De angrebet på pæremændene, hans tidligere gruppe, er under opsejling, gør mændene honnør ”fordi vi altid har savnet at gøre honnør”, og på tærsklen til blodbadet giver det hele endelig mening:

”Jeg forstår at jeg er social, og at dette er socialt, det mest sociale. Det vi alle sammen ønsker og drømmer om. At slå hælene sammen, sammen, i solskinnet. Omsider er den indlæring man har været udsat for – svinsk og dobbeltmoralsk – borte, sandet til i en merkantil løgn, der bare har ventet på at briste. Vi får besked på at tage knivene frem.”

Kasper Nørgaard Thomsen skriver med stor arrogance og uden hensyn. Se bare romanen som fysisk produkt: Der står ikke et ord på hverken bagsiden eller de to flapper på det kulsorte omslag, kun forfatternavn og titel. Vi får ingen stikord, ingen vejledning, ingen støtte, men har bare at kaste os ud i den sorte, sære, svære tekst, hvor utilgængelighederne står i kø, navne popper op, antager nye former og forsvinder, handling veksler med digressioner og samtiden brydes af overrumplende henvisninger til vores nutid (hvad laver Bjarne Reuter, Steffen Brandt, Bennys Badekar og Matador pludselig i teksten, for ikke at tale om den gamle fodboldmålmand Per Vind, der godt nok spillede i Valby-klubben Frem på de kanter, hvor Kantonen holder til?). Og pludselig, løsrevet og uden forklaring, får vi at vide at navnet Jonathan Little bringes op på Kantonens storskærm, men fortælleren mener at hans historie tager skade, hvis han broderer over navnet. Men hvem er Jonathan Little? Er det den amerikanske forfatter, der netop i denne uge får sin berømte roman, De velvillige, om jødeudryddelserne set gennem gerningsmændenes øjne ud på dansk?

I disse år dyrker den moderne danske litteratur både storby, forstad og provins, men sådan her har vi aldrig set Valby før. I det hele taget bryder forfatteren reglerne for gennemsnitlig dansk normalprosa, for her – som i Oprørskommunen – regerer blandingsvirkeligheden, og Idioteque tager dermed prisen som det særeste og sjældneste, jeg længe har læst. Romanen er et pacifistisk-humanistisk opråb imod umenneskeliggørelse og en advarsel mod stærke ledere og svage flokke. Dermed har vi fået en ny dansk dystopi om et samfund, der begynder hvor demokratiet gav op, og det er veltænkt og velskrevet, litterært modigt og politisk interessant.

Kasper Nørgaard Thomsen skriver som formand Larsen taler: han spytter bogstaver, der måske ikke giver nogen mening i begyndelsen, men efterhånden får han sig sporet ind på noget, og det der står tilbage er et sort sigtespot på menneskelig dårskab. Hvad er det der sker, når ordren er givet, når den totalitære leder har sendt sin flok på opgave og flokken adlyder? Hvad sker der for et hundekobbel på parforcejagt? Hvad sker der for de kvækere, der pludselig dukker op med historien om, hvordan lederen dikterede kollektiv kastration, så de kunne leve i overensstemmelse med freden (vores fortæller længes efter ”den udstrakte piks totalitarisme”)?

Og hvad sker der for soldaterne? Velkommen til Irak, Afghanistan, Darfur og Rwanda, velkommen til Kosovo og Kaukasus, velkommen til USA og Danmark, velkommen til Stalingrad og Kantonen, stedet som ikke er, velkommen til Wahnsee og Valby og til Kasper Nørgaard Thomsens dystopi.

Kasper Nørgaard Thomsen: Idioteque, 150 sider, 175 kr. Anblik.